ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ, ΔΙΧΑΛΟ, ΑΚΙΔΑΣ ,ΜΥΤΗ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ, ΦΑΣΤΟΝ

Εμφανίζονται 1-20 από 75.
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ3mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ3mm
Κωδικός: 12-502153
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ3mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 320
Σελίδα καταλόγου: 215 2-20-320

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ4mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ4mm
Κωδικός: 12-502154
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ4mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 320
Σελίδα καταλόγου: 215 2-20-320

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ5mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ5mm
Κωδικός: 12-502155
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ5mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 192
Σελίδα καταλόγου: 215 2-24-192

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ6mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ6mm
Κωδικός: 12-502156
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ6mm

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 240
Σελίδα καταλόγου: 215 3-15-240

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ3mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ3mm
Κωδικός: 12-504253
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ3mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 215 2-10-200

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ4mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ4mm
Κωδικός: 12-504254
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ4mm

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 176
Σελίδα καταλόγου: 215 3-22-176

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ5mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ5mm
Κωδικός: 12-504255
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ5mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 176
Σελίδα καταλόγου: 215 2-22-176

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ6mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ6mm
Κωδικός: 12-504256
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ6mm

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 160
Σελίδα καταλόγου: 215 3-20-160

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ8mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ Φ8mm
Κωδικός: 12-504258
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ8mm

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 240
Σελίδα καταλόγου: 215 3-15-240

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ4mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ4mm
Κωδικός: 12-50364
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κίτρινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ4mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 160
Σελίδα καταλόγου: 215 2-10-160

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ5mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ5mm
Κωδικός: 12-50365
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κίτρινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ5mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 215 2-12-96

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ6mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ6mm
Κωδικός: 12-50366
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κίτρινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ6mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 215 2-12-96

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ8mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ8mm
Κωδικός: 12-50368
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κίτρινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ8mm

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 72
Σελίδα καταλόγου: 215 3-9-72

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ10mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Φ10mm
Κωδικός: 12-503610
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Οπής
Κίτρινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ10mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 128
Σελίδα καταλόγου: 215 2-8-128

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ3mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ3mm
Κωδικός: 12-512153
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Δίχαλο
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ3mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 320
Σελίδα καταλόγου: 215 2-20-320

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ4mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ4mm
Κωδικός: 12-512154
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Δίχαλο
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ4mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 192
Σελίδα καταλόγου: 215 2-24-192

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ5mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ5mm
Κωδικός: 12-512155
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Δίχαλο
Κόκκινη Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 1,5mm²
Φ5mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 215 2-10

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΛΕ Φ4mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΛΕ Φ4mm
Κωδικός: 12-514254
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Δίχαλο
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ4mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 192
Σελίδα καταλόγου: 215 2-24-192

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΛΕ Φ5mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΛΕ Φ5mm
Κωδικός: 12-514255
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Δίχαλο
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ5mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 176
Σελίδα καταλόγου: 215 2-22-176

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΛΕ Φ6mm
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΛΕ Φ6mm
Κωδικός: 12-514256
Γρήγορη Προβολή

Ακροδέκτης Μονωμένος
Τύπου Δίχαλο
Μπλε Μόνωση
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Διατομή Αγωγού: 2,5mm²
Φ6mm

Συσκευασία: 2
Μεγάλη Συσκευασία: 320
Σελίδα καταλόγου: 215 2-20-320

banner
banner
banner
banner