ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ

Εμφανίζονται 1-20 από 26.
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 40/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 40/5Α
Κωδικός: 11-930040
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
220V 2,5VA
40/5A
L:97mm W:75mm h:44mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 60/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 60/5Α
Κωδικός: 11-930060
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
220V 2,5VA
60/5A
L:97mm W:75mm h:44mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 100/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 100/5Α
Κωδικός: 11-930100
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
220V 2,5VA
100/5A
L:97mm W:75mm h:44mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 150/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 150/5Α
Κωδικός: 11-930150
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
220V 2,5VA
150/5A
L:97mm W:75mm h:44mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 200/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 200/5Α
Κωδικός: 11-930200
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
220V 2,5VA
200/5A
L:97mm W:75mm h:44mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 250/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 250/5Α
Κωδικός: 11-930250
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
230V
250/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 300/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 300/5Α
Κωδικός: 11-930300
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
230V
300/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 400/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ30 220V 400/5Α
Κωδικός: 11-930400
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-30
Μπάρας Φ30
Class 1 T1
230V
400/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 234 1-60

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 100/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 100/5Α
Κωδικός: 11-940100
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
100/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 150/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 150/5Α
Κωδικός: 11-940150
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
150/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 200/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 200/5Α
Κωδικός: 11-940200
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
200/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 250/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 250/5Α
Κωδικός: 11-940250
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
250/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 300/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 300/5Α
Κωδικός: 11-940300
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
300/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 400/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 400/5Α
Κωδικός: 11-940400
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματαστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
400/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 500/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 500/5Α
Κωδικός: 11-940500
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματιστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
500/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 600/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ40 220V 600/5Α
Κωδικός: 11-940600
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματιστής Εντάσεως MSQ-40
Μπάρας Φ40
220V
600/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 234 1-40

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ60 220V 600/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ60 220V 600/5Α
Κωδικός: 11-960600
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματιστής Εντάσεως MSQ-60
Μπάρας Φ60
220V
600/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 234 1-24

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ60 220V 800/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ60 220V 800/5Α
Κωδικός: 11-960800
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματιστής Εντάσεως MSQ-60
Μπάρας Φ60
220V
800/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 234 1-24

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ60 220V 1000/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ60 220V 1000/5Α
Κωδικός: 11-960100
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματιστής Εντάσεως MSQ-60
Μπάρας Φ60
220V
1000/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 234 1-24

ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ100 220V 1000/5Α
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ Φ100 220V 1000/5Α
Κωδικός: 11-910010
Γρήγορη Προβολή

Μετασχηματιστής Εντάσεως MSQ-100
Μπάρας Φ100
220V
1000/5A

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 20
Σελίδα καταλόγου: 234 1-20

banner
banner
banner
banner