ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5,Τ4,Τ8 & BLACK LIGHT

Εμφανίζονται 1-20 από 24.
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 35W 3150 lum L:1449mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 35W 3150 lum L:1449mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 14-00356
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (830) 35W
Τύπου G5
Θερμό φως 3000k
3150 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 49W 3850 lum L:1449mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 49W 3850 lum L:1449mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 14-00496
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (830) 49W
Τύπου G5
Θερμό φως 3000k
3850 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 54W 4300 lum L:1149mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 54W 4300 lum L:1149mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 14-00546
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (830) 54W
Τύπου G5
Θερμό φως 3000k
4300 Lumen
15.000h
L:1149mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 39W 2900 lum L:849mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 39W 2900 lum L:849mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 14-00396
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (830) 39W
Τύπου G5
Θερμό φως 3000k
2900 Lumen
15.000h
L:849mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 35W 3150 lum L:1449mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 35W 3150 lum L:1449mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 14-0351
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (840) 35W
Τύπου G5
Λευκό φως 4000k
3150 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 49W 3850 lum L:1449mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 49W 3850 lum L:1449mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 14-0491
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (840) 49W
Τύπου G5
Λευκό φως 4000k
3850 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 39W 2900 lum L:849mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 39W 2900 lum L:849mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 14-0391
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (840) 39W
Τύπου G5
Λευκό φως 4000k
2900 Lumen
15.000h
L:849mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 54W 4200 lum L:1149mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 54W 4200 lum L:1149mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 14-0541
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WHITE (840) 54W
Τύπου G5
Λευκό φως 4000k
4200 Lumen
15.000h
L:1149mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 35W 2890 lum L:1449mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 35W 2890 lum L:1449mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-0357
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 DAYLIGHT (865) 35W
Τύπου G5
Ψυχρό φως 6400k
Φ16mm
2890 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 39W 2760 lum L:849mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 39W 2760 lum L:849mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-0397
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 DAYLIGHT (865) 39W
Τύπου G5
Ψυχρό φως 6400k
Φ16mm
2760 Lumen
15.000h
L:849mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 49W 3650 lum L:1449mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 49W 3650 lum L:1449mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-0497
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 DAYLIGHT (865) 49W
Τύπου G5
Ψυχρό φως 6400k
Φ16mm
3650 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 54W 4000 lum L:1149mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 54W 4000 lum L:1149mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-0547
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 DAYLIGHT (865) 54W
Τύπου G5
Ψυχρό φως 6400k
Φ16mm
4000 Lumen
15.000h
L:1149mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 80W 5500 lum L:1449mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 80W 5500 lum L:1449mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-00807
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 DAYLIGHT (865) 80W
Τύπου G5
Ψυχρό φως 6400k
Φ16mm
5500 Lumen
15.000h
L:1449mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 076 25-50

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 58W 4080 lum L:1500mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 58W 4080 lum L:1500mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-0580
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα Φθορίου DAYLIGHT (865)
Τύπου T8 G13 58W
Φ26mm
Ψυχρό φως 6400k
4080 Lumen
8000h
L:1500mm

Συσκευασία: 25
Σελίδα καταλόγου: 076 25

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 58W 4250 lum L:1500mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 58W 4250 lum L:1500mm ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 14-0581
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα Φθορίου WHITE (840)
Τύπου T8 G13 58W
Φ26mm
Λευκό φως 4000k
4250 Lumen
8000h
L:1500mm

Συσκευασία: 25
Σελίδα καταλόγου: 076 25

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 58W 4500 lum L:1500mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 58W 4500 lum L:1500mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 14-0586
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα Φθορίου WHITE (840)
Τύπου T8 G13 58W
Φ26mm
Θερμό Φως 3000k
4500 Lumen
8000h
L:1500mm

Συσκευασία: 25
Σελίδα καταλόγου: 076 25

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ4 6W 360 lum L:205mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ4 6W 360 lum L:205mm ΨΥΧΡΟ 6400Κ
Κωδικός: 14-000067
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ4 DAYLIGHT (865) 6W
Τύπου G5
Ψυχρό φως 6400k
Φ12mm
360 Lumen
8000h
L:205mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 076 20-400

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 24W 1640 lum L:549mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 24W 1640 lum L:549mm ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 14-00246
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 WΗΙTΕ (830) 24W
Τύπου G5
Θερμό φως 3000k
1640 Lumen
15.000h
L:549mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 076 20-100

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT T5 13W L:517mm
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT T5 13W L:517mm
Κωδικός: 14-01311
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 BLACK LIGHT 13W
Τύπου G5
Φ16mm
8000h
L:517mm

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 076 10-200

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT T5 21W L:849mm
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT T5 21W L:849mm
Κωδικός: 14-02111
Γρήγορη Προβολή

Φθορίου Τ5 BLACK LIGHT 21W
Τύπου G5
Φ16mm
8000h
L:849mm

Συσκευασία: 25
Σελίδα καταλόγου: 076 25

banner
banner
banner
banner