ΚΟΣ & ΜΟΥΦΕΣ ΠΡΕΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Εμφανίζονται 1-20 από 62.
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6mm² Φ5mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6mm² Φ5mm
Κωδικός: 12-165
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ5mm L:27mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 5400
Σελίδα καταλόγου: 214 100-1800-5400

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6mm² Φ6mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6mm² Φ6mm
Κωδικός: 12-166
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ6mm L:27mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 5400
Σελίδα καταλόγου: 214 100-1800-5400

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6mm² Φ8mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6mm² Φ8mm
Κωδικός: 12-168
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 6mm²
Φ8mm L:27mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 5400
Σελίδα καταλόγου: 214 100-1800-5400

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10mm² Φ6mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10mm² Φ6mm
Κωδικός: 12-1106
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 10mm²
Φ6mm L:30mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 3600
Σελίδα καταλόγου: 214 100-1200-3600

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10mm² Φ8mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10mm² Φ8mm
Κωδικός: 12-1108
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 10mm²
Φ8mm L:32mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 3600
Σελίδα καταλόγου: 214 100-1200-3600

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10mm² Φ10mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10mm² Φ10mm
Κωδικός: 12-11010
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Επικασσιτερωμένος Χαλκός
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 10mm²
Φ10mm L:34mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 3000
Σελίδα καταλόγου: 214 100-1000-3000

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ6mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ6mm
Κωδικός: 12-1166
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 16mm²
Φ6mm L:34mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 2400
Σελίδα καταλόγου: 214 100-800-2400

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ8mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ8mm
Κωδικός: 12-1168
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 16mm²
Φ8mm L:34mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 2100
Σελίδα καταλόγου: 214 100-700-2100

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ10mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ10mm
Κωδικός: 12-11610
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 16mm²
Φ10mm L:34mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 2100
Σελίδα καταλόγου: 214 100-700-2100

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ12mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 16mm² Φ12mm
Κωδικός: 12-11612
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 16mm²
Φ12mm L:36mm

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 2100
Σελίδα καταλόγου: 214 100-700-2100

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ6mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ6mm
Κωδικός: 12-1256
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 25mm²
Φ6mm L:37mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1500
Σελίδα καταλόγου: 214 50-500-1500

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ8mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ8mm
Κωδικός: 12-1258
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 25mm²
Φ8mm L:37mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1500
Σελίδα καταλόγου: 214 50-500-1500

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ10mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ10mm
Κωδικός: 12-12510
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού:25mm²
Φ10mm L:40mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1500
Σελίδα καταλόγου: 214 50-500-1500

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ12mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm² Φ12mm
Κωδικός: 12-12512
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 25mm²
Φ12mm L:42mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1500
Σελίδα καταλόγου: 214 50-500-1500

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ6mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ6mm
Κωδικός: 12-1356
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 35mm²
Φ6mm L:45mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1050
Σελίδα καταλόγου: 214 50-350-1050

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ8mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ8mm
Κωδικός: 12-1358
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 35mm²
Φ8mm L:45mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1050
Σελίδα καταλόγου: 214 50-350-1050

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ10mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ10mm
Κωδικός: 12-13510
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 35mm²
Φ10mm L:45mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 900
Σελίδα καταλόγου: 214 50-300-900

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ12mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 35mm² Φ12mm
Κωδικός: 12-13512
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 35mm²
Φ12mm L:46mm

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 900
Σελίδα καταλόγου: 214 50-300-900

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 50mm² Φ8mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 50mm² Φ8mm
Κωδικός: 12-15008
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 50mm²
Φ8mm L:49mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 750
Σελίδα καταλόγου: 214 25-250-750

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 50mm² Φ10mm
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 50mm² Φ10mm
Κωδικός: 12-15010
Γρήγορη Προβολή

Κος Ακροδέκτης
Βαρέως Τύπου
Ορειχάλκινος
Για Πρέσσα
Διατομή Αγωγού: 50mm²
Φ10mm L:49mm

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 750
Σελίδα καταλόγου: 214 25-250-750

banner
banner
banner
banner