ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ,ΠΗΝΙΑ

Εμφανίζονται 1-20 από 24.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC
Κωδικός: 26-41
Γρήγορη Προβολή

Βοηθητική Επαφή για Ρελέ Ισχύος
από 110 έως 132kW
1NO+1NC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 232 1-250

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2ΝΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2ΝΟ
Κωδικός: 26-42
Γρήγορη Προβολή

Βοηθητική Επαφή για Ρελέ Ισχύος
2NO

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 232 1-250

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NC
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NC
Κωδικός: 26-43
Γρήγορη Προβολή

Βοηθητική Επαφή για Ρελέ Ισχύος
2NC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 232 1-250

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 4-45KW 2NO+2NC
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 4-45KW 2NO+2NC
Κωδικός: 26-44
Γρήγορη Προβολή

Βοηθητική Επαφή για Ρελέ Ισχύος
από 4 έως 45kW
2NO+2NC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 232 1-250

ΠΗΝΙΟ (380V) ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΣ/ΤΩΝ 4KW 9AC3 1ΝΟ
ΠΗΝΙΟ (380V) ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΣ/ΤΩΝ 4KW 9AC3 1ΝΟ
Κωδικός: 26-04001
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο για 26-0400 ρελέ mini θερμοσυσωρευτών

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ (230V) ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΣ/ΤΩΝ 4KW 9AC3 1ΝΟ
ΠΗΝΙΟ (230V) ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΣ/ΤΩΝ 4KW 9AC3 1ΝΟ
Κωδικός: 26-04002
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 24V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 24V
Κωδικός: 26-7524
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 24V για Ρελέ Ισχύος
από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 48V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 48V
Κωδικός: 26-7548
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 48V για Ρελέ Ισχύος
από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 110V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 110V
Κωδικός: 26-75110
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 110V για Ρελέ Ισχύος
από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 230V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 230V
Κωδικός: 26-75230
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 230V για Ρελέ Ισχύος
από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 380V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 380V
Κωδικός: 26-75380
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 380V για Ρελέ Ισχύος
από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 24V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 24V
Κωδικός: 26-1524
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 24V για Ρελέ Ισχύος
από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 48V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 48V
Κωδικός: 26-1548
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 48V για Ρελέ Ισχύος
από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 110V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 110V
Κωδικός: 26-15110
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 110V για Ρελέ Ισχύος
από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 230V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 230V
Κωδικός: 26-15230
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 230V για Ρελέ Ισχύος
από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 380V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 380V
Κωδικός: 26-15380
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 380V για Ρελέ Ισχύος
από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 24V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 24V
Κωδικός: 26-4524
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 24V για Ρελέ Ισχύος
από 18.5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 48V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 48V
Κωδικός: 26-4548
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 48V για Ρελέ Ισχύος
από 18.5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 110V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 110V
Κωδικός: 26-45110
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 110V για Ρελέ Ισχύος
από 18.5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 230V
ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 230V
Κωδικός: 26-45230
Γρήγορη Προβολή

Πηνίο 230V για Ρελέ Ισχύος
από 18.5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 232 1-10

banner
banner
banner
banner