ΒΑΣΕΙΣ ΒΟΧ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ & DUROPLAST, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ

Εμφανίζονται 1-20 από 27.
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 1+1 ΒΙΔΑ (FREDER)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 1+1 ΒΙΔΑ (FREDER)
Κωδικός: 86-010031
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 00 ST 1P 160A
690V
1+1βίδα

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 90
Σελίδα καταλόγου: 242 3-90

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ (FREDER)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ (FREDER)
Κωδικός: 86-01004
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 00 ST 1P 160A
690V
2+2βίδες

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 90
Σελίδα καταλόγου: 242 3-90

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 160Α(FREDER)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 160Α(FREDER)
Κωδικός: 86-0101
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NHA00 ST 1P 160A
690V
1+1Βίδα

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 242 3-60

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο1 250Α(FREDER)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο1 250Α(FREDER)
Κωδικός: 86-01110
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 1 1P 250A
Μονή Επαφή
690V
1+1βίδες

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 36
Σελίδα καταλόγου: 242 3-36

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο2 400Α(FREDER)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο2 400Α(FREDER)
Κωδικός: 86-0121
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 2 1P 400A
690V
1+1βίδες

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 20
Σελίδα καταλόγου: 242 1-20

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο3 630Α(FREDER)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο3 630Α(FREDER)
Κωδικός: 86-0131
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3 1P 630A
690V
1+1βίδα

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 20
Σελίδα καταλόγου: 242 1-20

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 1+1 ΒΙΔΑ (DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 1+1 ΒΙΔΑ (DF)
Κωδικός: 86-10031
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 00 ST 1P 160A
690V
1+1βίδα

Συσκευασία: 3
Σελίδα καταλόγου: 242 3

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ (DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο 00 160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ (DF)
Κωδικός: 86-1004
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 00 ST 1P 160A
690V
2+2βίδες

Συσκευασία: 3
Σελίδα καταλόγου: 242 3

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 160Α (DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 160Α (DF)
Κωδικός: 86-101
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 0 ST 1P 160A
690V
1+1βίδες

Συσκευασία: 3
Σελίδα καταλόγου: 242 3

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο1 250Α (DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο1 250Α (DF)
Κωδικός: 86-1110
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 1 1P 250A
Μονή Επαφή
690V
1+1βίδες

Συσκευασία: 3
Σελίδα καταλόγου: 242 3

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο2 400Α (DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο2 400Α (DF)
Κωδικός: 86-121
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NHA2 1P 400A
690V
1+1βίδες

Συσκευασία: 3
Σελίδα καταλόγου: 242 3

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο3 630Α (DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Νο3 630Α (DF)
Κωδικός: 86-131
Γρήγορη Προβολή

Βάση Duroplast I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3 1P 630A
690V
1+1βίδα

Συσκευασία: 3
Σελίδα καταλόγου: 242 3

ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Νο 00 160Α 1+1 ΒΙΔΑ(DF)
ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Νο 00 160Α 1+1 ΒΙΔΑ(DF)
Κωδικός: 86-1001
Γρήγορη Προβολή

Βάση Στεατίτης I (DF)
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 00 ST 1P 160A
690V
1+1βίδες

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 108
Σελίδα καταλόγου: 242 3-108

ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Νο 00 160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ
ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Νο 00 160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ
Κωδικός: 86-1002
Γρήγορη Προβολή

Βάση Στεατίτης I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NH 00 ST 1P 160A
690V
2+2βίδες

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 108
Σελίδα καταλόγου: 242 3-108

ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Νο4 1250Α
ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Νο4 1250Α
Κωδικός: 86-145
Γρήγορη Προβολή

Βάση Στεατίτης I
Για φυσίγγια Τύπου BOX
NHΖ 4 1P 1250A
660V
1+1βίδες

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 242 1

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ BOX No00 έως Νο4
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ BOX No00 έως Νο4
Κωδικός: 86-004
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 242 1-50

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 DF
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 DF
Κωδικός: 86-6001
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 2
Σελίδα καταλόγου: 242 2

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο1&2 DF
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο1&2 DF
Κωδικός: 86-6002
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 2
Σελίδα καταλόγου: 242 2

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο3 DF
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο3 DF
Κωδικός: 86-6003
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 2
Σελίδα καταλόγου: 242 2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 DF
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST Νο0 DF
Κωδικός: 86-7001
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος για Βάση BOX NH 0 (DF)

Συσκευασία: 2
Σελίδα καταλόγου: 242 2

banner
banner
banner
banner