ΚΑΛΩΔΙΑ TV

Εμφανίζονται 1-10 από 10.
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Πλέγμα+Φύλλο AL 75Ω (χαρτ/τιο 100μ)
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Πλέγμα+Φύλλο AL 75Ω (χαρτ/τιο 100μ)
Κωδικός: 9-02161
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV 75Ω
Ομοαξoνικό
Αγωγός CCS 0,81mm2
Λευκό
Με Πλέγμα Αλουμινίου
Με Φύλλο Αλουμινίου
AL+AL

Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 204 400

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Πλέγμα+Φύλλο AL 75Ω (στροφείο 500μ)
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Πλέγμα+Φύλλο AL 75Ω (στροφείο 500μ)
Κωδικός: 9-02162
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV 75Ω
Ομοαξoνικό
Αγωγός CCS 0,8mm2
Λευκό
Με Πλέγμα Αλουμινίου
Με Φύλλο Αλουμινίου
AL+AL
Σε στροφείο

Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 204 500

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο AL 75Ω 100μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο AL 75Ω 100μ
Κωδικός: 9-02163
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Λευκό
Με Πλέγμα Αλουμινίου
Με Φύλλο Αλουμινίου
AL+AL

Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 204 300

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο AL 75Ω 500μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο AL 75Ω 500μ
Κωδικός: 9-02164
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Λευκό
Με Πλέγμα Αλουμινίου
Με Φύλλο Αλουμινίου
AL+AL
Σε στροφείο

Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 204 500

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο CU 75Ω 100μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο CU 75Ω 100μ
Κωδικός: 9-02165
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Λευκό
Με Πλέγμα Χαλκού
Με Φύλλο Χαλκού
C+C

Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 204 300

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο CU 75Ω 500μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγμα&Φύλλο CU 75Ω 500μ
Κωδικός: 9-02166
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Λευκό
Με Πλέγμα Χαλκού
Με Φύλλο Χαλκού
C+C
Σε στροφείο

Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 204 500

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγ&Φύλ.AL 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 100μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγ&Φύλ.AL 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 100μ
Κωδικός: 9-02173
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Μαύρο PE περίβλημα
Ανθυγρό
Με Πλέγμα Αλουμινίου
Με Φύλλο Αλουμινίου
AL+AL
Σε Χαρτοκιβώτιο

Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 204 300

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγ&Φύλ.AL 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 500μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ Πλέγ&Φύλ.AL 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 500μ
Κωδικός: 9-02174
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Μαύρο PE περίβλημα
Ανθυγρό
Με Πλέγμα Αλουμινίου
Με Φύλλο Αλουμινίου
AL+AL
Σε στροφείο

Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 204 500

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ Πλέγμ&Φύλ.ΧΑΛΚΟΥ 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 100μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ Πλέγμ&Φύλ.ΧΑΛΚΟΥ 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 100μ
Κωδικός: 9-02185
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Μαύρο PE περίβλημα
Ανθυγρό
Με Πλέγμα Χαλκού
Με Φύλλο Χαλκού
C+C
Σε Χαρτοκιβώτιο

Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 204 300

ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ Πλεγμ&Φύλ.ΧΑΛΚΟΥ 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 500μ
ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ Πλεγμ&Φύλ.ΧΑΛΚΟΥ 75Ω PE ΜΑΥΡΟ 500μ
Κωδικός: 9-02186
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο TV Δορυφορικό 75Ω RG6U
Ομοαξoνικό
Αγωγός χαλκού CU 1mm2
Μαύρο PE περίβλημα
Ανθυγρό
Με Πλέγμα Χαλκού
Με Φύλλο Χαλκού
C+C
Σε στροφείο

Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 204 500

banner
banner
banner
banner