ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ-ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ-ΚΡΕΜΑΣΤΑ Ε27

Εμφανίζονται 1-20 από 36.
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 9-3610
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
Λευκό Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΜΑΥΡΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 9-3611
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
Μαύρο Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΓΡΑΦΙΤΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΓΡΑΦΙΤΗΣ
Κωδικός: 9-3616
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
Γκρι Σκούρο Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-367171
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ L:285mm E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-036181
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
Σκουριά Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 9-3620
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Κάτω Ε27
Λευκό Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΜΑΥΡΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 9-3621
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Κάτω Ε27
Μαύρο Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΓΡΑΦΙΤΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΓΡΑΦΙΤΗΣ
Κωδικός: 9-3626
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Κάτω Ε27
Γκρι Σκούρο Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-36271
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Κάτω Ε27
Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:236mm W:165mm h:285mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥ.ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:285mm E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-036281
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Κάτω Ε27
Σκουριά Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:285mm W:165mm h:236mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 9-3640
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Δαπέδου Ε27
Λευκό Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
W:165mm h:330mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΜΑΥΡΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 9-3641
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Δαπέδου Ε27
Μαύρο Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
W:165mm h:330mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΓΡΑΦΙΤΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΓΡΑΦΙΤΗΣ
Κωδικός: 9-3646
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Δαπέδου Ε27
Γκρι Σκούρο Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
W:165mm h:330mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-36471
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Δαπέδου Ε27
Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
W:165mm h:330mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥ.ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥ.ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:190mm ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-036481
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Δαπέδου Ε27
Σκουριά Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Βαθμός Στεγανότητας IP44
W:165mm h:330mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 151 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 9-360710
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
για Λάμπα max 42W Αλογόνου
Λευκό Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Νο36071
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:238mm W:200mm h:210mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 152 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΓΚΡΙ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΓΚΡΙ
Κωδικός: 9-360716
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
για Λάμπα max 42W Αλογόνου
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Νο36071
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:238mm W:200mm h:210mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 152 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΡΟΥΣΤΙΚ
Κωδικός: 9-3607171
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
για Λάμπα max 42W Αλογόνου
Ρουστίκ Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Νο36071
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:238mm W:200mm h:210mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 152 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΣΚΟΥΡΙΑ
Κωδικός: 9-03607181
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Πάνω Ε27
για Λάμπα max 42W Αλογόνου
Σαγρέ Σκουριά Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Νο36071
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:238mm W:200mm h:210mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 152 1-6

ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 9-360720
Γρήγορη Προβολή

Φανάρι Τοίχου Κάτω Ε27
για Λάμπα max 42W Αλογόνου
Λευκό Αλουμίνιο Σώμα
Διάφανο κάλυμμα
Νο36072
Βαθμός Στεγανότητας IP44
L:238mm W:200mm h:210mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 6
Σελίδα καταλόγου: 152 1-6

banner
banner
banner
banner