ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΟ COG ΔΙΑΦΑΝΟ

Εμφανίζονται 1-18 από 18.
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 4W 230V ΘΕΡΜΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 4W 230V ΘΕΡΜΟ
Κωδικός: 13-1411400
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 4W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Θερμό Φως 2800k
480 lumen
Ra>90
DF>0.5
L78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 6W 230V ΘΕΡΜΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 6W 230V ΘΕΡΜΟ
Κωδικός: 13-1411600
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Θερμό Φως 2800k
720 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 7W 230V ΘΕΡΜΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 7W 230V ΘΕΡΜΟ
Κωδικός: 13-1411700
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 7W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Θερμό Φως 2800k
840 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 4W 230V ΛΕΥΚΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 4W 230V ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 13-141141
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 4W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Λευκό Φως 4000k
480 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 6W 230V ΛΕΥΚΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 6W 230V ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 13-141161
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Λευκό Φως 4000k
720 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 7W 230V ΛΕΥΚΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 7W 230V ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 13-141171
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 7W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Λευκό Φως 4000k
840 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 4W 230V ΨΥΧΡΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 4W 230V ΨΥΧΡΟ
Κωδικός: 13-141140
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 4W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Ψυχρό Φως 5800k
480 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 6W 230V ΨΥΧΡΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 6W 230V ΨΥΧΡΟ
Κωδικός: 13-141160
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Ψυχρό Φως 5800k
720 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 7W 230V ΨΥΧΡΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε14 7W 230V ΨΥΧΡΟ
Κωδικός: 13-141170
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε14 7W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Ψυχρό Φως 5800k
840 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:78mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 4W 230V ΘΕΡΜΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 4W 230V ΘΕΡΜΟ
Κωδικός: 13-2711400
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 4W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Θερμό Φως 2800k
480 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 6W 230V ΘΕΡΜΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 6W 230V ΘΕΡΜΟ
Κωδικός: 13-2711600
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Θερμό Φως 2800k
720 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 7W 230V ΘΕΡΜΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 7W 230V ΘΕΡΜΟ
Κωδικός: 13-2711700
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 7W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Θερμό Φως 2800k
840 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 4W 230V ΛΕΥΚΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 4W 230V ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 13-271141
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Λευκό Φως 4000k
480 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 6W 230V ΛΕΥΚΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 6W 230V ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 13-271161
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Λευκό Φως 4000k
720 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 7W 230V ΛΕΥΚΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 7W 230V ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 13-271171
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 7W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Λευκό Φως 4000k
840 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 4W 230V ΨΥΧΡΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 4W 230V ΨΥΧΡΟ
Κωδικός: 13-271140
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Ψυχρό Φως 5800k
480 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 6W 230V ΨΥΧΡΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 6W 230V ΨΥΧΡΟ
Κωδικός: 13-271160
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 6W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Ψυχρό Φως 5800k
720 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 7W 230V ΨΥΧΡΟ
LED ΛΑΜΠΑ COG ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Ε27 7W 230V ΨΥΧΡΟ
Κωδικός: 13-271170
Γρήγορη Προβολή

Σφαιρικό G45 Διάφανο COG Ε27 7W 230V
Με 4 ceramic Led filament
Ευρείας Δέσμης 360°
Διάφανο Γυαλί
Ψυχρό Φως 5800k
840 lumen
Ra>90
DF>0.5
L:75mm Φ:45mm

Συσκευασία: 24
Μεγάλη Συσκευασία: 96
Σελίδα καταλόγου: 067 24-96

banner
banner
banner
banner